Mål C-20/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juni 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kammergericht Berlin – Tyskland) – förfarande som anhängiggjorts av Vincent Pierre Oberle (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EU) nr 650/2012 — Artikel 4 — Allmän behörighet för en domstol i en medlemsstat att fatta beslut om arvet i dess helhet — Nationella bestämmelser som reglerar den internationella behörigheten för nationella arvsintyg — Europeiskt arvsintyg)