IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvjestiteljica: Roberta Metsola