Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8398 – OTPP/OGF Group) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )