Wykaz osób mianowanych przez Radę – Styczeń–lipiec 2019 r. (sprawy społeczne)