Κατάλογος διορισμών από το Συμβούλιο — Ιανουάριος - Ιούλιος 2019 (κοινωνικός τομέας)