Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet — Januar-juli 2019 (det sociale område)