Seznam jmenování Radou — leden až červenec 2019 (sociální oblast)