Писмен въпрос E-1625/09, зададен от Richard Corbett (PSE) на Съвета. Чешкото председателство и седалището на Европейския парламент