Predmet C-81/15: Presuda Suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Symvoulio tis Epikrateias – Grčka) – Kapnoviomichania Karelia AE protiv Ypourgos Oikonomikon (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Opći aranžmani za trošarine — Direktiva 92/12/EEZ — Prerađeni duhan koji je stavljen u promet u sustavu odgode plaćanja trošarina — Odgovornost ovlaštenog držatelja trošarinskih skladišta — Mogućnost država članica da ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta smatraju solidarno odgovornim za plaćanje novčanih kazni izrečenih počiniteljima krijumčarenja — Načela proporcionalnosti i pravne sigurnosti)