Gerlach Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. veljače 1984. # Gerlach & Co. BV protiv Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. # Zahtjev za prethodnu odluku: Tariefcommissie - Nizozemska. # Predmet 46/83. TITJUR