Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2217 af 22. december 2020 om ændring af bilag I og III til afgørelse 2010/472/EU for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige på listerne over tredjelande eller dele deraf, hvorfra det er tilladt at indføre sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter til Unionen (meddelt under nummer C(2020) 9554) (EØS-relevant tekst)