Riigiabi – Läti – Riigiabi SA.30704 (12/C) (ex NN 53/10) – Täiendavad abimeetmed äriühingule Latvijas Hipoteku un zemes banka – Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikele 2 EMPs kohaldatav tekst