Statsstøtte — Letland — Statsstøttesag SA.30704 (12/C) (ex NN 53/10) — Yderligere foranstaltninger for den lettiske realkreditbank Hipotēku un zemes bankas — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 EØS-relevant tekst