Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/471 od 31. ožujka 2020. o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/778 o vojnoj operaciji Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED SOPHIA)