Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9948 — Allianz/GE/JV) (EØS-relevant tekst) 2020/C 435/01