Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1170 van de Commissie van 16 juli 2020 betreffende de vereisten met betrekking tot het ontwerp, de constructie en de prestaties van en de beproevingsnormen voor de uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1397 (Voor de EER relevante tekst)