Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 af 16. juli 2020 om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1397 (EØS-relevant tekst)