Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1081 на Комисията от 3 юли 2015 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Русия