TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 22 ноември 2012 г. # Pedro Espada Sánchez и други срещу Iberia Líneas Aéreas de España SA. # Искане за преюдициално заключение: Audiencia Provincial de Barcelona - Испания. # Въздушен транспорт - Конвенция от Монреал - Член 22, параграф 2 - Отговорност на превозвачите за багаж - Лимити в случай на унищожаване, загуба, повреда или закъснение на багаж - Общ багаж за няколко пътници - Регистриране само от един от тях. # Дело C-410/11. Espada Sánchez и др.