Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/1650 af 6. november 2020 om gennemførelse af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland (Den Europæiske Unions Tidende L 370 I af 6. november 2020)