Predmet T-670/13 P: Žalba koju je 18. prosinca 2013. podnijela Europska komisija protiv presude Službeničkog suda od 23. listopada 2013. u predmetu F-93/12, D'Agostino/Komisija