TITJUR Presuda Prvostupanjskog suda (prvo prošireno vijeće) od 27. rujna 2005. # Common Market Fertilizers SA protiv Komisije Europskih zajednica. # Spojeni predmeti T-134/03 i T-135/03. Common Market Fertilizers/Komisija