everyday_benefits from EU

An sochar a bhaineann daoine as an Aontas sa saol laethúil

Tá go leor nithe beaga ann a théann ar sochar don té atá in shaoránach den Aontas agus a dhéanann an saol níos réidhe dó gach lá. Cuir i gcás, an tsaoirse chun gluaiseacht ar fud na hEorpa agus gan dul faoi sheiceálacha ag teorainneacha, gan táillí fánaíochta a íoc as glaonna a dhéanamh ar an gcoigríoch, agus cúiteamh a fháil nuair a chuirtear eitilt ar ceal.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.