Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Tearmann agus inimirce

'Tá brú á chur ag géarchéim mhór na ndídeanaithe agus ag mórghluaiseacht imirceach ar an Aontas Eorpach. Cuirtear i láthair sna foilseacháin thíos sonraí, anailís agus beartais a bhaineann leis an dúshlán seo.