Deontais agus maoiniú

Tugann an liosta bróisiúr agus leabhair neamh-uileghabhálach seo pictiúr soóiléir faoin méid a dhéanann an tAontas Eorpach go nithiúil do shaoránaigh agus conas is féidir feabhas a chur ar a saol laethúil:. Maoiniú AE, scoláireachtaí, oiliúint agus tionscadail eile. Tugann sé eolas fónta ar chritéir incháilitheachta agus oifigí teagmhála freisin.