consumer rights image

Mo chearta

 

Tugann an liosta bróisiúr agus leabhar neamh-uileghabhálach seo pictiúr soiléir faoin méid a dhéanann an tAontas Eorpach go nithiúil do shaoránaigh agus conas is féidir feabhas a chur ar a saol laethúil: Maoiniú AE, scoláireachtaí, oiliúint agus tionscadail eile. Tugann sé eolas fónta ar chritéir incháilitheachta agus oifigí teagmhála freisin.