a school of fish

Gnóthaí Muirí agus Iascaireacht

Bíonn Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta ag obair leis an acmhainn atá i ngeilleagar muirí na hEorpa a fhorbairt agus le soláthar slán cobhsaí bia mara, iascaigh inbhuanaithe, farraigí folláine agus pobail rathúla le cósta a chinntiú – don ghlúin atá ann faoi láthair agus do na glúine amach romhainn.

Chuige sin, déanaimid cur chuige comhtháite i leith gach beartas muirí a chur chun cinn chun an geilleagar gorm a chothú; chomh maith le forbairt agus cur chun feidhme an Chomhbheartais Iascaigh a threorú – an bhunchloch do na bearta a dhéanaimid ar mhaithe le saothrú inbhuanaithe ar acmhainní muirí.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.