Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

Is oifig idirinstitiúideach í Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh (Oifig na bhFoilseachán), atá suite i Lucsamburg, agus is é is cúram di foilseacháin institiúidí an Aontais Eorpaigh a fhoilsiú (Treoir Uimh. 2009/496/CE, Euratom). Is iad na príomhchúraimí atá uirthi foilseacháin dhlíthiúla agus foilseacháin ghinearálta a tháirgeadh agus a scaipeadh i bhformáidí éagsúla páipéir agus leictreonacha, suíomhanna gréasáin éagsúla a riar inar féidir le saoránaigh, rialtais agus lucht gnó an Aontais teacht ar fhaisnéis oifigiúil agus ar shonraí oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear EUR-Lex, Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh, Foilseacháin AE,TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, agus gach ábhar a tháirgeann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh a chaomhnú.