Struchtúr na heagraíochta - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

Our organisation - Management Committe

An Coiste Bainistíochta

Is é an Stiúrthóir a dhéanann bainistíocht ar an Oifig de réir na dtreoirlínte straitéiseacha atá leagtha síos ag an gCoiste Bainistíochta (Cinneadh 2009/496/CE, Euratom).

An Pharlaimint

Sealbhóirí oifige Klaus WELLE 
Ionadaithe Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

An Chomhairle

Sealbhóir oifige Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Ionadaithe Reijo Kemppinen / Inga Rosinska / Nicole Bayer / Sally Bliss
 

An Coimisiún

Sealbhóirí oifige Ilze JUHANSONE 
Ionadaí Pascal LEARDINI / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas
 

An Chúirt Bhreithiúnais

Sealbhóir oifige Alfredo CALOT ESCOBAR
Ionadaí Marc Schauss / Andrew Paton
 

An Chúirt Iniúchóirí

Sealbhóir oifige Zacharias KOLIAS
Ionadaithe Christine Stark / Bettina Milewski
 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Sealbhóir oifige Gianluca BRUNETTI
Ionadaí Eleonora Di Nicolantonio
 

Coiste na Réigiún

(Chair of the Management Committee: Committee of the Regions)

Sealbhóir oifige Petr BLIZKOVSKY
Ionadaithe Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Banc Ceannais na hEorpa (breathnóir)

Sealbhóir oifige Valérie SAINTOT
Ionadaithe Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler