Deiseanna gairmréime

Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) an príomhphointe eolais d'aon duine ar spéis leis nó léi post a fháil in institiúidí agus i gcomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. Eagraíonn EPSO comórtais oscailte le baill foirne a roghnú le haghaidh poist bhuana agus neamhbhuana. Chomh maith leis na baill foirne bhuana a fhostaíonn sé, fostaíonn an tAontas Eorpach gníomhairí ar conradh agus baill foirne shealadacha, cuireann sé tréimhsí oiliúna ar fáil do ghairmithe óga agus coimeádann sé bunachair shonraí de saineolaithe i réimsí éagsúla. Ar shuíomh gréasáin EPSO mínítear an próiseas roghnúcháin agus tugtar comhairle faoin gcaoi le hullmhú do na comórtais.