Teagmháil - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

Contact <h1>

Teagmháil

Cabhair a fháil go díreach

Sula dté tú i dteagmháil leis an deasc chabhrach, féach an bhfuil freagra do cheiste anseo thíos:

Tabhair d’aire nach féidir ach aon chóip amháin d’fhoilseachán saor in aisce a ordú ó Foilseacháin AE.
Más mian leat líon níos mó ná sin a ordú, déan teagmháil:

Féadfaidh siad cabhrú leat cóipeanna breise den fhoilseachán atá uait a fháil.

 

Publications Office's helpdesk: info[at]publications.europa.eu

ContactUs

An bhfuil ceist agat?

Contact Us - Map

Seoladh poist agus léarscáil:

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

 

Cosaint sonraí