Europa-Parlamentets beslutning om retningslinjerne for 2002-budgetproceduren, Sektion II - Rådet, Sektion IV - Domstolen, Sektion V - Revisionsretten, Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII - Regionsudvalget, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand og Europa-Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag (Sektion I) (2000/2325(BUD))