Rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) zo 17. decembra 2015.