Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2015. gada 17. decembris$