Решение на Общия съд (седми състав) от 17 декември 2015 г.$