Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt gemenskapen skall inta i Gemensamma kommittén beträffande en rekommendation om återimport av ursprungsprodukter och om att de parterna i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, skall godta förenklade ursprungsintyg som utfärdats av godkända exportörer