Wniosek dotyczący decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty na forum Wspólnego Komitetu odnośnie do zalecenia dotyczącego ponownego przywozu produktów pochodzących oraz przyjęcia uproszczonych dowodów pochodzenia, sporządzonych przez upoważnionych eksporterów, przez Umawiające się Strony umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony.