Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap, in het Gemengd Comité betreffende een aanbeveling over de wederinvoer van producten van oorsprong en de aanvaarding door de overeenkomstsluitende partijen van vereenvoudigde bewijzen van oorsprong die worden opgesteld door toegelaten exporteurs, bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds