Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar pożizzjoni Komunitarja fi ħdan il-Kumitat Konġunt fuq rakkomandazzjoni dwar l-importazzjoni mill-ġdid ta’ prodotti ta’ oriġini u dwar l-aċċettazzjoni mill-Partijiet Kontraenti ta' provi ssimplifikati ta’ l-oriġini, magħmula minn esportaturi approvati, għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, fuq naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, fuq in-naħa l-oħra