Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti megállapodás tekintetében a származó termékek újbóli behozataláról és az elfogadott exportőrök által kiállított egyszerűsített származási igazolások szerződő felek által történő elfogadásáról a vegyes bizottságon belül kialakított közösségi álláspontról