Forslag til Rådets aførelse om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i den blandede komité til en henstilling vedrørende genindførsel af varer med oprindelsesstatus og vedrørende de i aftalen mellem det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz kontraherende parters antagelse af forenklede oprindelsesbeviser udfærdiget af godkendte eksportører