Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci smíšeného výboru k doporučení o zpětném dovozu původních produktů a přijímání zjednodušených důkazů o původu, které vystavili schválení vývozci, smluvními stranami Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé