Sklep Sveta (EU) 2020/2029 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem z Začasnim evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja