Tuairim ón gCoimisiún de bhun phointe (c) den tríú fomhír d'Airteagal 251(2) de Chonradh CE, i dtaca le leasuithe Pharlaimint na hEorpa ar chomhsheasamh na Comhairle maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha rochtana ar an líonra le haghaidh malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003 lena leasaítear an togra ón gCoimisiún de bhun Airteagal 250(2) de Chonradh CE