TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht Rapóirtéir: Roberts Zīle