Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8012 – HAL Investments/Coolblue) (Besedilo velja za EGP)