Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8012 — HAL Investments/Coolblue) (Текст от значение за ЕИП)