Rådets udtalelse af 27. februar 2007 om Estlands opdaterede konvergensprogram, 2006-2010