Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí ( IO L 343, 14.12.2012 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)