Písemný dotaz E-2907/05 Sharon Bowles (ALDE) Komisi. Pokusy na zvířatech u kosmetických přípravků